Galerij

GvmBKunstwerk26_12

Het project Galerij van mijn buren

Mijn collega Rajab Mohamadin en ik maken met de medewerking van mijn buren het project Galerij van mijn buren. Het gaat om het maken van foto’s en filmbeelden van de bewoners / buren van onze galerij aan de C. van Eesterenlaan. Deze beelden worden – als lichtkunstwerk – in december geprojecteerd op het tegenoverliggende gebouw van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) tijdens het Amsterdams Light Festival.

Op de bovenste verdieping van onze galerij woon ik in de middelste woning en heb ik links en rechts mijn buren. Wij hebben allemaal een eigen geschiedenis en komen uit verschillende windstreken. We wonen daar in harmonie met elkaar en zijn in verschil­lende mate betrokken bij onze omge­ving.

Met het project willen we benadrukken dat er in ons woongebouw moderne geschie­denis wordt geschreven en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis daarmee belichten. Het project Galerij van mijn Buren vormt daarmee een brug tussen geschiedenis en heden. Als kunstenaar wil ik daarbij de kracht en trots van mijn buren laten zien.

Wat we gaan doen
Samen met mijn collega en vriend Rajab Mohamadin wil ik van ieder van mijn buren / medebe­woners buiten een fotoportret maken, op de galerij met pilaren waar we allen wonen.

Ook willen we een foto maken van ieders lievelingsplekje in huis. Daarmee laten we allemaal iets zien van onszelf dat wij vaak niet van elkaar kennen.

Naast het portret en de foto van ieders lievelingsplekje in huis maken we een korte film van ongeveer 20 – 30 seconden waarin iedere buur ons laat zien wat die leuk, mooi of bijzonder vindt. Het worden ‘minispeelfilmpjes’, waarbij iemand bijvoorbeeld met de hond speelt, de afwas doet, wat iemand maar wilt en dat bij hem / haar past. Wij willen graag dat iedere buur meedenkt over hoe diens filmpje eruit gaat zien.

Van 6 tot en met 21 december wordt het resultaat Galerij van mijn buren vanuit ons gebouw geprojecteerd op de zijmuur van het IISG. Dit is in het kader van het Amsterdams Light Festival.

Met vriendelijke groet, mede namens Rajab, FranS

Frans Salman

Art Director
Beeldend Kunstenaar
Cultureel Ondernemer

C. van Eesterenlaan 614
1019 KD  Amsterdam
020 4 2222 96
franssalman@xs4all.nl
www.franssalman.nl/Galerij