C.V.

Curriculum vitae

2017
Voorbereiding, organisatie, marketing, huisstijl en promotie met Harm Smit van de kunstmanifestatie OPENateliersZUID die op 20 + 21 mei gaat plaatsvinden. Organisatie is op verzoek van de Gemeente Amsterdam. www.openatelierszuid.nl

Voltooing en begeleiding van de aanleg van de eerste plantage van 250 zonnepanelen van coöperatie Zon op Zeeburg. Medefinanciering via het Duurzaamheidsfonds en lening van een kapitaalkrachtige deelnemer geregeld, zodat ook bewoners van sociale woningbouw eigenaar kunnen worden van zonnepanelen. Rendement 27% voor 15 jaar via de Postcoderoosregeling.

Realisatie van nieuw douchegebouw op De Fransche Kamp in juni bij viering 85-jarig jubileum. Als voorzitter de financiering via de grondeigenaar gerealiseerd, omdat een stichting niet kan lenen bij de bank.

2016
Installatie als lid Participatieraad van de Gemeente Amsterdam

Adviseur van de Stichting Ramses Shaffy Huis

Organisatie, financiering, sponsorwerving, huisstijl en promotie van de Open Ateliers Oost; editie Oostelijk Haven- en Cruqiusgebied. Resultaat 11.500 bezoekers, voor 300.000,- euro aan kunst verkocht, veel opdrachten en tentoonstellingen verworven. www.openateliersoost.nl

Eigenaar / oprichter van de Kunsthal ABW&W – grote galerie, 550 m2 – in het prachtige gebouw Houthaven op de nieuwbouwlocatie voor het hoge segment in het westelijk havengebied – vlak bij het Centrum, Jordaan en Westerpark.

2015
Organisatie van de Open Ateliers Centrum Oost / editie Plantage- Weesper-, Dapper- en Oosterparkbuurt. Samenwerking tussen 2 atelierroutes van de Stadsdelen Centrum en Oost, tevens om meer bezoekers, toeristen en dagjesmensen naar de Oostelijke kant van de stad te trekken. De Centrale Expositie in de monumentale hal van het Tropeninstituut. www.openatelierscentrumoost.nl

Medeoprichter en penningmeester van de coöperatie Zon-op-Zeeburg. Het eerste project waarbij bewoners van een sociaal woningbouwcomplex zelf eigenaar worden van zonnepanelen en een hoog rendement halen. Samenwerking met woningcorporatie De Key, die het gebruik van zijn daken om niet ter beschikking stelt.

2014
Concept, organisatie, huisstijl, promotie en marketing van de 2e manifestatie ONTDEKdeKUNSTvanZUID 2014 De beeldende kunst is aan zet. Centrale Expositie in het juist gerestaureerde Joke Smit College, monument van de Amsterdamse School, vrouwenemancipatie en volwassenenonderwijs. http://www.ontdekdekunstvanzuid.nl

Organisatie, marketing, huisstijl en promotie van de Open Ateliers Oost / editie Oostpoort, Science Park en IJburg. Centrale Expositie in het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK Amsterdam). Tweede editie van de kunstprijs: ‘Oost. Grensverleggend’

2013/14
Organisatie en communicatie van de manifestatie ‘ontdekBERlAGE‘ over het stedebouwkundig Plan van Berlage en de Amsterdamse School in Amsterdam Zuid, in samenwerking met Stadsdeel Zuid en partners zoals ArtZuid, Arcam, Bezoekerscentrum De Dageraad en Hilton Amsterdam. Van september 2013 tot eind maart 2014.

2013
Beeldend kunstproject ‘Galerie van mijn Buren‘, tijdelijk kunstproject in de openbare ruimte – van 6 t/m 26 december 2013 – in samenwerking met Rajab Mohamadin, internationaal filmer en collega kunstenaar. En met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Projectie van gemonteerde foto- en filmbeelden van mijn buren van de galerij aan de C. van Eesterenlaan op de muur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). 30.000 bezoekers. www.franssalman.nl/ galerij-van-mijn-buren-2 + www.Youtube

Organisatie van de Open Ateliers Oost / liveOOST. Centrale Expositie in het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK Amsterdam). Eerste editie kunstprijs: ‘Oost. Grensverleggend’.

Organisatie, marketing, huisstijl en promotie van de Open Ateliers Plantage- Weesperbuurt. Centrale Expositie in de Academie voor Beeldende Vorming. www. openateliersplantageweesper.nl

2012
Sedert medio 2011 bezig met de oprichting, huisstijl en promotie van het liveOOST festival. “Prominente festivalorganisaties uit Oost bundelen hun krachten en trekken onder de vlag van liveOOST samen op. LiveOOST staat voor alles wat er op het vlak van kunst en cultuur te beleven valt in Amsterdam Oost en de eerste editie zal op 2 + 3 juni 2012 plaatsvinden. Motto: ‘proef, kijk en beleef Amsterdam Oost’.” Als organisator van het Open Atelierfestival Oost werk ik hierbij nauw samen met Christine Ravenhorst van De Rode Loper.

2011
Oktober: Organisatie van de Open Ateliers De Pijp, editie 2011, met als belangrijkste kenmerken: Al voor de derde editie is deze tweejaarlijks manifestatie de best bezochte atelierroute - niet alleen van Amsterdam maar – van heel Nederland. De energieke groep kunstenaars en de samenwerkende ambachtelijk ondernemers ontvingen de bezoekers met verve. En zijn veel contacten gelegd of vernieuwd en er is goed verkocht.
www.openateliersdepijp.nl

April met uitloop tot oktober: Organisatie van het Open Atelierfestival Oost, editie Zeeburg - geconcentreerd in het Oostelijk Havengebied, Zeeburgereiland en IJburg (gebieden die hun kunstmatige aanleg gemeen hebben) – met als belangrijkste kenmerken: ‘Kunstknooppunten’ – vooral op IJburg – waar groepen beeldende kunstenaars zich in lege winkel- en kantoorpanden en gemeenschapsruimtes presenteerden. Heel goede pers gekregen. www.openatelierszeeburg.nl

Één van de Kunstknooppunten groeide uit tot het spraakmakende Stedelijk IJburg – met de expositie ‘Kunst in een Kunstmatig gebied’ – waar veel publiek op afkwam. Ik was van dit tijdelijk museum zowel directeur als curator. Stedelijk IJburgwas niet alleen tijdens het atelierweekeinde, maar ook de weken daarvoor geopend en trok heel veel publiek. Later volgden er nog tentoonstellingen tijdens – en in samenwerking met – de Dag van de Architectuur en later – als Stedelijk IJburg Galerie, de grootste galerie van Nederland - tijdens en in samenwerking met het Inside Design festival. www.stedelijkijburg.nl

Maart: Organisatie van de Open Ateliers Plantage-Weesperbuurt 2012, met als belangrijkste kenmerken: Gevraagd door de kunstenaars uit de buurt om deze atelierroute na jaren afwezigheid weer nieuw leven in te blazen. Centrale Expositie in – en samenwerking met – de Academie voor Beeldende Vorming. Afsluiten van een akkoord met Stadsdeel Centrum waardoor alle vijf de atelierroutes – op basis van een tweejarige roulatie – structureel subsidie krijgen. Deze Centrum-atelierroutes hebben jaarlijks in februari / maart een gezamenlijke tentoonstelling in de Stopera. www.openateliersplantageweesper.nl

2010
Voorbereidingen voor de Open Ateliers Plantage-Weesperbuurt 2012 en Open Atelierfestival Oost, editie Zeeburg.

Juni: Afscheid als ad interim directeur van MK24 – Van september 2009 tot eind juni 2010

April: Open Ateliers Oost, met als belangrijkste kenmerken: deze editie vierde het samengaan van de Stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer. In de wijken aan weerszijden van de spoorlijn – als vroegere grens tussen deze stadsdelen – vond de atelierroute plaats. De Centrale Expositie vond plaats in het Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam. Op deze prachtig vormgegeven tentoonstelling kwamen in één weekeinde 4.000 bezoekers af; een vijfde van het totaal aantal bezoekers van het CBK in dat jaar. Met veel ‘Hotspots’, waar groepen kunstenaars zich presenteerden en een programma van aanvullende culturele activiteiten plaatsvond.

2009
Oktober: Organisatie van de Open Ateliers De Pijp 2009, met als belangrijkste kenmerken: Al voor de tweede editie is deze tweejaarlijks manifestatie de best bezochte atelierroute - niet alleen van Amsterdam maar – van heel Nederland. De energieke groep kunstenaars en de samenwerkende ambachtelijk ondernemers ontvingen de bezoekers met groot enthousiasme.
Er zijn veel contacten gelegd of vernieuwd en er is goed verkocht. O.a. met maatschappelijke stages voor leerlingen van het Zuiderlicht College. Spraakmakend project ‘Wie ben ik, wat doe ik’ met vier klassen van deze ‘zwarte’ VMBOschool.

September: aan het werk als ad interim directeur van MK24 (gevraagd)

Juni: Organisatie van de Open Ateliers Oud-West 2009, tezamen met Wink Einthoven, met als belangrijkste kenmerken: Zelfbedachte atelierroute in de wijk met de hoogste dichtheid aan ateliers in Amsterdam. Centrale Expositie in het Huygens College (VMBO). Vernieuwd publiciteitsconcept door het instorten van de subsidie- en sponsorgelden (banken / economische crisis).

2008
Voorbereiding en organisatie van de Open Ateliers Zeeburg, met kunstenaars uit vele disciplines en op uitnodiging van Stadsdeel Zeeburg. Uitdaging om drie geografisch uiteen gelegen en sociaal uiteenlopende wijken (Indische Buurt; gedeeltelijk Vogelaarwijk, Oostelijk Havengebied; sociaal economisch welgesteld en IJburg; nieuw, pas ontgonnen gebied, nog zonder sociale cohesie) in één kunstmanifestatie samen te brengen.

Oprichting en coördinatie van de Open Ateliers Zuid, met kunstenaars uit vele disciplines en op uitnodiging van Stadsdeel Oud-Zuid, met extra financiële ondersteuning van Economische Zaken om het Fietsenplan te lanceren. Het oogmerk hierbij was om zoveel mogelijk bezoekers op de fiets en met het openbaar vervoer te laten komen om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van fijnstof bij een culturele manifestatie. Hiervoor samenwerking gevonden met de NS (OV-fiets) en het Olympisch Stadion (P+R). Centrale Expositie in zaal en tuin van Hilton Amsterdam. Ondanks het volledig uitbarsten van de kredietcrisis toch nog 10.000 Euro sponsoring bewerkstelligd in deze wijk met zijn vele bedrijven op het gebied van de financiële dienstverlening.
www.openatelierszuid.nl

Coördinatie van de Open Ateliers Oud-West 2008. Centrale Expositie in het voormalige kraakpand Tetterode, bijzonder drukwerk. Samenwerking met veel culturele organisaties. Kunst- en promotieproject met dag- en thuislozen; zelf financiering geregeld. www.openateliersoudwest.nl

Organisatie Open Ateliers Jordaan, met als opmerkelijkste prestatie het actief betrekken van de Moskee op de Rozengracht bij deze manifestatie; dit heeft uitvoerig de internationale, landelijke en lokale pers gehaald.
www.openateliersjordaan.nl

Voorzitter van de Stichting tot Behoud en Beheer van de Fransche Kamp in Bussum / Hilversum. www.defranschekamp.nl

2007
Mede-oprichter en coördinator van de Open Ateliers Oud-West 2007; vernieuwend, veel bezoekers, veel sponsors. Centrale Expositie in de voormalige Tramremise, opmerkelijk drukwerk.

Concept en uitvoering van het internationale kunstuitwisselingsproject Cadiz – Amsterdam vice versa. Realisatie van de tentoonstelling in het museum ‘Castillo de Santa Catalina’ te Cadiz in Zuid-Spanje in juni 2007 met 21 Nederlandse kunstenaars en 19 Spaanse kunstenaars. Ontwerp van de kunstenaars-catalogus. Organisatie tegen tentoonstelling in museum De Oude Kerk te Amsterdam van 27 oktober tot en met 11 november;
www.cadizamsterdam.eu

Oprichting en coördinatie van de Open Ateliers De Pijp, op uitnodiging van Stadsdeel Oud-Zuid, met extra financiële ondersteuning van Economische Zaken om de samenwerking tussen (beeldende) kunst en ambachtelijke bedrijfjes te ontwikkelen en uit te breiden. Veel publiciteit, speciale zelf gefinancierde publiciteitsmateriaal: ‘kaartcatalogus’. Ongekend veel bezoekers; 8.500 à 9.000. www.openateliersdepijp.nl

Doorontwikkeling succesvolle sponsorwerving voor vijf verschillende projecten; Open Atelierroutes van de stadsdelen Oud-West, De Pijp en De Baarsjes, Cadiz – Amsterdam vice versa en het Overleg Open Ateliers Amsterdam (banken, woningbouwverenigingen, winkeliers, makelaarskantoren, bouwondernemingen, Amsterdam Partners – I amsterdam, welzijnsorganisaties enz.)

Ontwikkeling en uitvoering samenwerking van Culturele Instellingen en Open Atelierroutes (o.a. Stedelijk Museum bureau Amsterdam en het Rijksmuseum). Voorbeeldfunctie: Het idee is ‘overgenomen’ door de organisatie van Art Amsterdam. www.stichtingsaduso.nl

2006 Organisatie Open Ateliers Jordaan 2006

Coördinator Overleg Open Ateliers Amsterdam; uitbouw van dit regelmatig overlegorgaan voor de atelierroutes, structurele financiering Ladder (m.b.v. AFK en Amsterdam Partners), tweetalige Ladder (ook voor toeristen, hotels), eigen stand op de Uitmarkt (veel publicitieit). www.openateliersamsterdam.nl / www.openateliers020.nl

Coördinatie van de verhuizing (binnen drie maanden) van het bedrijf STEW (Stichting Eigen Werk – start eigen bedrijf, re-integratie e.d.)

Productie en ontwerp van de ‘Jordaancanon’

2005 BEELDEND KUNSTPROJECT / Ontwikkeling Poëzie in de lift

Idee, fotografie en vormgeving. Affiches met gedichten (60 x 90 cm) in de liften van het World Trade Center.
Thema: de vier basiselementen; aarde, vuur, water en lucht

2004 Cultuurnacht Velsen, multimediaproject Multicultureel koken

Fototentoonstelling Nieuw Boeren in Nederland
Bibliotheek Amsterdam Slotermeer, Bibliotheek De Goorn

Fototentoonstelling Ponten en veren in Zuid-Holland
Bibliotheek Schoonhoven, Bibliotheek Wateringen

2003
Fototentoonstelling Heen en weer over het Noordzeekanaal
Bibliotheek Zaanstad
Fototentoonstelling Nieuw Boeren in Nederland

Hoofddorp (ProBiblio), Bibliotheek Velsen, Bibliotheek Voorhout, Bibliotheek Boven Hardinxveld, Bibliotheek Maasland
Fototentoonstelling Ponten en veren in Zuid-Holland

Bibliotheek Bodegraven, Bibliotheek Klaaswaal, Bibliotheek Den Hoorn, Hoofddorp (ProBiblio), Bibliotheek Alphen a.d. Rijn, Bibliotheek Hardinxveld Giessendam, Bibliotheek Rosenburg

BEELDEND KUNSTPROJECT Poëzie op de Pont – deel 2
Idee, sponsoring, fotografie en vormgeving. Affiches met gedichten (80 x 80 cm) in scheepstimmerlijsten zijn vanaf 25 mei 2003 tot heden te zien op de vier ponten – Amsterdam Hembrug, Buitenhuizen en IJmuiden (2x) – die het Noordzeekanaal oversteken. Thema: ‘De Haven’ met fotografie en gedichten van eigen-tijdse Nederlandse dichters. Tevens leesbevorderingsproject.
Sponsoren: Connexxion, Gemeente Velsen, Corus, Bibliotheek Velsen.

Ontwerp huisstijl 5 O’CLOCK CLASS (Theaterschool Amsterdam) en boek “Alle tonen dansen”

2002
Fototentoonstelling Heen en weer over het Noordzeekanaal

Centrale Bibliotheek Haarlem, Centrale Bibliotheek Zaandam,

Bibliotheek Papendrecht, Bibliotheek Heemstede, Bibliotheek Uitgeest, Bibliotheek Hilversum-Zuid

Fotoreportage voor de Zuid-Hollandse Waterdagen, alsmede het ontwerp voor een serie van vier affiches, met eigen foto’s en gedichten van middelbare scholieren. Opdrachtgevers; ProBiblio / Provincie Zuid-Holland

Foto-opdracht en samenstelling expositie Nieuw Boeren in Nederland. Opdrachtgever ProBiblio

2001
BEELDEND KUNSTPROJECT Poëzie op de Pont. Concept, sponsorwerving, fotografie en vormgeving. Affiches met gedichten (80 x 80 cm) in scheeps-timmerlijsten waren vanaf september 2001 tot mei 2003 te zien op de vier ponten (Amsterdam Hembrug, Buitenhuizen en IJmuiden) die het Noordzeekanaal oversteken. Thema ‘De Pont’ (heen en weer) met fotografie en gedichten van eigentijdse Nederlandse dichters. Tevens leesbevorderingsproject.

Fototentoonstelling Heen en weer over het Noordzeekanaal in

september, oktober en november in de centrale bibliotheek Velsen/IJmuiden. Aangekocht door ProBiblio

2000
BEELDEND KUNSTPROJECT – Ontwerp voor het Monument van de Kanaalgravers ter gelegenheid van het 125jarig bestaan van het Noorzeekanaal en IJmuiden Expositie van de ontwerpschetsen voor het Monument van de Kanaalgravers in de centrale bibliotheek van de gemeente Velsen
1999
Fototentoonstelling De Meeuw in de nieuwe centrale bibliotheek van de gemeente Velsen. Acht foto’s aangekocht
1998
Art Direction voor de wereldwijde huisstijl van Organon, Akzo.
Ontwerp congresstand Organon, San Fransisco, VS.
Vormgeving folders, lespakketten enz. voor newMetropolis.
Logo/huisstijl Museum of the Mind
1997
Vormgeving van alle tentoonstellingen van het wetenschapsmuseum newMetropolis, het huidige NEMO
1996
Winnaar van de Publieksprijs voor de best verzorgde kalender van het blad Graficus. Kalender bedacht, geproduceerd en vormgegeven ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe rotatiepers van drukkerij Dijkman
1995-96 Vormgeving Panda, Wereld Natuur Fonds
1994
ARTattoo, expositie van tattoo-designs door beeldende kunstenaars in Galerie Verburg, Zandvoort
1993
Eigen uitgave van; 1994, Zuidelijk Afrika Kombinatie, Ontwikkelingen in Zuidelijk Afrika, zakagenda.
Oplage 4.000 exemplaren. ISBN: 90-73543-04-5
1992-96
Samenstelling, productie, vormgeving en distributie van verschillende fototentoonstellingen over Mozambique en Zuidelijk Afrika voor o.a. de Eduardo Mondlane Stichting en Stichting Refugiado/Awepa. Vertoning op een 40tal plaatsen
1992 Bijdrage aan de ontwerperskalender De getekende tijd
1991
Eigen uitgave van; 1992, gewoon een agenda een zakagenda met 88 bijdragen van kunstenaars, ontwerpers, schrijvers en verwante bedrijven. Oplage 1.000 ex.. Isbn: 90-73543-02-9
1990-93
BEELDEND KUNSTPROJECT Verkopen van de doos KOMPLEX/het vege lijf aan de afdelingen Bijzondere Collecties/Uitgaven van de Universiteiten van Amsterdam, Groningen en Utrecht en aankoop door het Stedelijk Museum Amsterdam
1991 Verkoop fotoserie aan het Stedelijk Museum Zandvoort
1990 Groepstentoonstelling van Het Komplex op het WGterrein
1989-2001
Mede-eigenaar/directeur/ontwerper van Circus Sinistra, bureau voor grafisch ontwerp, vormgeving en productie.
Opdrachtgevers o.a.: Filmhuis Rialto, Filmfestival Rotterdam, filmtijdschrift Skrien, de Vuurdoop en andere fabrikanten op het gebied van natuurvoeding, Universiteit van Amsterdam, gemeente Velsen/IJmuiden, het Oude Slot/Heemstede, Stadsdeel de Pijp, diverse gemeentelijke diensten, Donemus, museum Beeckestein, Hogeschool van Amsterdam, Eduardo Mondlane Stichting, Gaudeamus, Kleinkunstakademie, Stichting Refugiado/AWEPA, newMetropolis, Tony Stone Images, Bellevue/Nieuwe de la Mar, bibliotheek Velsen, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Conservatorium van Amsterdam, drukkerij Dijkman, PWN, Toneelschool Amsterdam, Getty Images, Brederijn/Culemborg, Kunstweb en vele andere kleine bedrijven, stichtingen, groeperingen en personen
1988
Fototentoonstelling Grensconflicten in De Melkweg, Amsterdam over discriminatie en racisme
1986
Medeoprichter van stichting Circus Sinistra, collectief voor grafisch ontwerp en fotografie. Hoogtepunt; verkoop van foto’s aan diverse internationale persbureau’s en het ANP. Wereldwijde publicatie van deze foto’s

1983-86 Doctoraal studierichting Filmkunde UvA
1982-85 Doctoraal studierichting Moderne Geschiedenis UvA, specialisatie Duitsland tijdens het Interbellum en de bezetting van Duitsland van 1945-49
1981 Kandidaats Politicologie UvA
1980 Studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

1977-79 Vervangende Dienst als psychiatrisch verpleegkundige Opnamekliniek
1975-78 Studie en diploma Psychiatrisch Verpleegkundige

19/07/55 Geboren te Noordwijkerhout (Zuid-Holland)

Amsterdam, 24 maart 2017

Frans SALMAN

Maatschappelijk & Cultureel Ondernemer
Art Director
Beeldend Kunstenaar

C. van Eesterenlaan 614
1019 KD  Amsterdam

06 51431740 / 020 4 2222 96
franssalman@xs4all.nl
www.franssalman.nl
btwnr.: NL0525.40.315.B.01